Veelgestelde vragen

Wie heeft er recht op orthopedische maatwerkschoenen?

Orthopedische schoenen op maat worden steeds op voorschrift van een geneesheer-specialist gemaakt. Heb je pijnlijke voeten en geraakt dit niet opgelost met steunzolen en/of semi-orthopedische schoenen? Raadpleeg dan een geneesheer-specialist. Wellicht kunnen orthopedische schoenen op maat een oplossing bieden. Met het voorschrift van de geneesheer-specialist kan een vergoeding door de ziekteverzekering worden aangevraagd.

Om de hoeveel jaar heb ik recht op nieuwe orthopedische maatwerkschoenen?

Dat is afhankelijk van de nomenclatuur. Iedereen tot en met 65 jaar heeft elk jaar recht op nieuwe schoenen mits voorschrift van een geneesheer-specialist. Vanaf 65 jaar is dit afhankelijk van de nomenclatuurnummers welke aan u werden toegekend. Voor sommigen blijft het recht op nieuwe orthopedische maatwerkschoenen elk jaar, voor anderen is het om de 2 jaar.

Worden steunzolen terugbetaald door de ziekteverzekering?

Gedeeltelijke terugbetaling van orthopedische zolen is mogelijk mits een voorschrift van een genees­heer-specialist. (Geeltelijke) terugbetaling van podologische zolen* is mogelijk zonder een voorschrift bij volgende mutualiteiten: Helan, LM, VNZ en NZVL.

* Podologische zolen zijn functionele zolen waarbij de focus ligt op het bijsturen en corrigeren van het bewegingspatroon, daar waar orthopedische zolen voornamelijk ontlasten en comfort bieden.

 

Om de hoeveel jaar heb ik recht op nieuwe steunzolen?

-18 jarigen hebben jaarlijks recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van orthopedische zolen, +18 jarigen om de twee jaar. Daarbij is telkens een nieuw voorschrift nodig van een geneesheer-specialist.

Voor podologische zolen* heb je (zonder voorschrift) bij Helan, VNZ en NZVL jaarlijks recht op (gedeeltelijke) terugbetaling, bij LM tweejaarlijks.

* Podologische zolen zijn functionele zolen waarbij de focus ligt op het bijsturen en corrigeren van het bewegingspatroon, daar waar orthopedische zolen voornamelijk ontlasten en comfort bieden

Wordt er korting gegeven voor een tweede paar steunzolen?

Ja, Aqtor! produceert een tweede paar steunzolen tegen een gereduceerde prijs op voorwaarde dat dit tweede paar steunzolen binnen de 2 maanden na het eerste paar aangevraagd wordt.

Hoe kan ik het beste mijn steunzolen onderhouden?

Klik hier voor onderhoudstips voor steunzolen.

Moet ik een grotere schoenmaat kopen voor steunzolen?

Normaal gezien niet. Maar dat is ook afhankelijk zijn van de breedte en de sluiting van de schoen. Breng bij maatname de schoenen mee waarin de steunzolen gedragen zullen worden. Onze verstrekkers zullen u hierin dan verder adviseren.

Heb ik steeds een voorschrift nodig voor de hernieuwing van mijn orthopedische maatwerkschoenen?

Ja, elke keer dient u opnieuw langs de geneesheer-specialist te gaan voor een nieuwe voorschrift. Doe dit best enkele maanden voor de hernieuwingtermijn van je schoenen. Dit voorschrift blijft 6 maanden geldig.

Wie mag er orthopedische schoenen voorschrijven?

Dat kan alleen door een geneesheer-specialist (algemeen chirurg, orthopedisch chirurg, reumatoloog, specialist in fysische geneeskunde en revalidatie, neuropsychiater of pediater).

Hoe lang is mijn voorschrift voor orthopedische schoenen geldig?

Bij een eerste maal is een voorschrift 3 maanden geldig. Betreft het een hernieuwing, dan is het voorschrift 6 maanden geldig.

Heb ik recht op een terugbetaling van mijn orthopedische schoenen als ik al een terugbetaling voor mijn steunzolen kreeg?

Ja. Als je eerst een paar steunzolen kreeg en dit niet voldoende blijkt te helpen, dan heb je recht op een terugbetaling van je orthopedische schoenen, mits je een voorschrift hebt van een geneesheer-specialist. Omgekeerd is niet mogelijk tot de hernieuwingstermijn verstreken is (1 of 2 jaar).

Wanneer wordt een orthese / een brace terugbetaald door de ziekteverzekering?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziekteverzekering moet een orthese of een brace worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist. Het product moet daarenboven afgeleverd worden door een erkend orthopedisch verstrekker. Zie ook de hernieuwingstermijnen voor orthopedische hulpmiddelen.

 

Wanneer wordt een prothese terugbetaald door de ziekteverzekering?

Na een amputatie heb je, indien je aangesloten bent bij een mutualiteit, recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van je prothese. Prothesen mogen voorgeschreven worden door de meeste geneesheer-specialisten. De tussenkomst is afhankelijk van verschillende factoren. Onze prothesisten kunnen u hierover verder informeren.

In geval van een arbeidsongeval of een verzekeringsdossier zal er een speciale offerte opgemaakt en goedgekeurd moeten worden. De ziekteverzekering komt hier dan niet in tussen.

Wanneer heb ik recht op een nieuwe orthese / een nieuwe prothese?

Klik hier voor de hernieuwingstermijnen orthopedie. Raadpleeg bij twijfel je ziekenfonds of neem contact met onze klantenadministratie (email: info@aqtor.be, telefoon : 09/221.46.22).

Wie mag mobiliteitshulpmiddelen voorschrijven?

De aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel dient te gebeuren via een medisch voorschrift voor mobiliteitshulpmiddel (MOHM) door de behandelend arts (huisarts of geneesheer-specialist) of door het Rolstoel Advies Team (RAT). Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel zijn verschillende procedures mogelijk. Meer informatie vindt u in onze huisartsenbrochure.

Heb ik voor een hernieuwing een voorschrift nodig?

Ja, ook voor een hernieuwing is een medisch voorschrift nodig.

Wie mag therapeutische elastische kousen (compressiekousen) voorschrijven?

Beenkousen

Voor een eerste aflevering van compressiebeenkousen in geval van lymfoedeem is een voorschrift van een geneesheer-specialist nodig. Voor een tweede en alle volgende afleveringen volstaat een voorschrift van een huisarts.

Bij chronische veneuze aandoeningen kunnen compressiebeenkousen vanaf de eerste aflevering zowel door een huisarts als door een geneesheer-specialist voorgeschreven worden.

Armkousen en handschoenen in geval van lymfoedeem

Deze moeten altijd door een geneesheer-specialist voorgeschreven worden.

Wie mag wat voorschrijven?
  • Steunzolen: geneesheer-specialist
  • Orthopedische schoenen: geneesheer-specialist
  • Orthesen: geneesheer-specialist
  • Prothesen: geneesheer-specialist
  • Mobiliteitshulpmiddelen: huisarts, geneesheer-specialist of RAT (Rolstoel Advies Team), afhankelijk van het type – klik hier voor meer informatie
  • Compressiekousen: bij chronische veneuze aandoeningen: huisarts of geneesheer-specialist, bij lymfoedeem: geneesheer-specialist (behalve tweede en volgende voorschrift voor beenkousen: huisarts of geneesheer-specialist)
  • Postoperatieve borstprothesen: geneesheer-specialist
  • Voorlopige of definitieve borstprothesen: huisarts of geneesheer-specialist
  • Stoma- en incontinentiemateriaal: huisarts of geneesheer-specialist
Ik heb problemen met mijn steunzolen / orthese / prothese / compressiekousen … Tot wie moet ik mij wenden?

Neem contact op met uw verstrekker, of mail naar info@aqtor.be, of bel ons op het nummer 09/221.46.22.

Heb ik recht op onderhoud en herstelling van mijn orthese / mijn steunzolen?

Ja, u hebt jaarlijks recht op onderhoud en ook herstellingen zijn mogelijk. Aqtor! is hiervoor erkend bij alle verzekeringsinstellingen en mutualiteiten.

Mijn mobiliteitshulpmiddel (rollator, rolstoel, scooter, …) is defect. Tot wie moet ik me wenden?

Neem contact met onze technische dienst via email: technicalservice@aqtor.be of telefonisch: 09/243.96.47.

Mag ik met mijn orthese / prothese met de auto rijden?

Per definitie niet. Een uitzondering is mogelijk voor langdurige of definitieve gebruikers van orthesen of prothesen. Zij kunnen zich aanmelden bij CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek. Zij onderzoeken of je voldoet aan de wettelijke eisen om een voertuig te besturen en of je eventueel aanpassingen nodig hebt om veilig met de auto te kunnen rijden. Raadpleeg ook steeds je verzekeraar.

Wat moet ik doen met mijn orthese als ik ze niet meer nodig heb?

Bewaar je orthese gedurende de duur van de hernieuwingstermijn. Als de termijn verstreken is (of in geval van overleden patiënt), breng de orthese dan binnen bij Aqtor!. Wij geven ze een nieuw leven in de derde wereld.

 

Om de hoeveel jaar heb ik recht op een nieuwe rollator / rolstoel / scooter / ander mobiliteitshulpmiddel?

Klik hier voor de hernieuwingstermijnen mobiliteit.

Is er een verzekering mogelijk voor mijn orthese / prothese / mobiliteitshulpmiddel?

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kan je je orthese, prothese of mobiliteitshulpmiddel apart laten verzekeren. In sommige aanvullende verzekeringen is dit reeds opgenomen. Het is daarom steeds aangewezen uw verzekeraar hierover aan te spreken.

Wat is de garantietermijn voor steunzolen / orthesen / prothesen / mobiliteitshulpmiddelen?

De standaard garantietermijn is 2 jaar, maar dat zal afhankelijk zijn van de gebruiksintensiteit en/of er meer dan normale gebruikssporen op aan te treffen zijn. In sommige gevallen kan er een kost in rekening gebracht worden.

Wanneer worden steunkousen / compressiekousen terugbetaald?

Steunkousen worden nooit terugbetaald, compressiekousen bij lymfoedeem of chronische veneuze aandoeningen komen wel in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling.

Ook de compressieklasse en je leeftijd bepalen mee of je in aanmerking komt voor terugbetaling. Zo vallen compressieklasse I & II (met uitzondering van klasse II tot 15 jaar in specifieke gevallen) niet onder terugbetaling, en III & IV wel.

Een bijkomende voorwaarde is dat de kousen afgeleverd worden door een erkend bandagist. Klik hier voor informatie over de hernieuwingstermijnen.

 

Wanneer heb ik recht op nieuwe therapeutische elastische kousen (compressiekousen) ?

Klik hier voor de hernieuwingstermijnen bandagisterie. Raadpleeg bij twijfel je ziekenfonds, of neem contact met onze klantenadministratie (email: info@aqtor.be, telefoon : 09/221.46.22).

 

Moet ik een afspraak maken voor een maatname?

Ja, neem hiervoor contact met één van onze Mobility Centers of met uw vertrouwde aanmeetlocatie/consultatie.

Is Aqtor! geconventioneerd?

Ja, al onze erkende verstrekkers zijn geconventioneerd.

Waar kan ik een betalingsbewijs van het remgeld bekomen voor mijn hospitalisatieverzekering?

Zodra uw dossier volledig is afgehandeld kan u een betalingsbewijs aanvragen via onze klantenadministratie per email naar info@aqtor.be. Vermeld hierbij steeds uw naam en uw rijksregister nummer.

Wie kan ik contacteren in geval van facturatieproblemen?

U kan mailen naar info@aqtor.be of bellen op het nummer 09/221.46.22.

Waar kan ik terecht met klachten?

U kan eventuele klachten melden via ons contactformulier.

Wij gebruiken cookies Cookiebeleid Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.